Gijs Hiltermann  Michel Verhoeven
  • Financiële begrippen zijn voor u een lastig jargon?

  • U kunt de controller of de financiële administratie lastig volgen?

  • Cijfers roepen meer vragen op, dan ze antwoorden geven…..?


Dan zijn deze 3 delen Financieel management voor de Niet-financiële managers een aanrader!!

Deze boekenreeks bestaat uit 3 delen die afzonderlijk van elkaar kunnen worden gelezen.
Het geeft een overzicht en uitleg van de meest gebruikte termen en financiële beginselen in begrijpelijke taal!

Online bestellen
U kunt onderstaande boeken snel en eenvoudig bestellen voor € 20,- per deel.
U betaalt geen verzendkosten.

Deel 1
Jaarverslaggeving
Deel 1 behandelt de grondbeginselen van de drie essentiële financiële overzichten: de balans, de verlies- en winstrekening en het kasstroomoverzicht. Ook de regelgeving rond de jaarverslaggeving komt aan bod, evenals de analyse van deze cijfers.
Aantal:
Deel 2
Management accounting & control
Deel 2 behandelt de onderwerpen rond de interne sturing in organisaties. Denk daarbij aan kostprijzen, budgetten, interne verrekening en resultaatverantwoordelijkheid.
Het gedrag van managers naar aanleiding van de cijfers komt ook aan de orde!
Aantal:
Deel 3
Financiële beheeraspecten
Deel 3 geeft een beeld van verschillende aspecten van financieel beheer zoals valuta-management, financiële fraude, interne beheersings-systemen, werkkapitaalbeheer en de Balanced Scorecard.
Aantal:
   
Gegevens:  
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Land:
Telefoon:
E-mail adres:
   
Afwijkend factuuradres?
Vul dan onderstaande gegevens in:  
Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats